Bitcoin.org הנו פרויקט הממומן ע"י הקהילה, תרומות מתקבלות בהערכה ומסייעות לשיפור האתר.

מקורות מידע ביטקוין

אתרים שימושיים ומקורות בנושא ביטקוין